Tuesday, July 12, 2011

देवदर्शन

देवळात तसं माझं फ़ार जाणं होत नाही. पण सर्वसाधारण लोकप्रिय किंवा जिथे लाखो भक्तगण जातात अशा देवळांत गेलो आहे. पंढरपूर च्या वारीच्या निमित्ताने परवाच ऑफ़िसात विषय निघाला होता तेव्हा एकाने शिर्डी, कोल्हापूर च्या देवस्थानांचे आणि तिथल्या गर्दीचे काही किस्से सांगितले तेव्हा सहज वाटलं, की अशा प्रकारे प्रचंड गर्दीत देवस्थानात जाणं, म्हणजे काहीसं एखाद्या सिनेता-याची किंवा तारकेची स्वाक्षरी घ्यायला जाण्यासारख आहे. 

त्या ता-या किंवा तारकेचे जसे लाखो चाहते, तसे देवाचे लाखो भक्त. त्या ता-या किंवा तारकेची सही घेणं हा काही सेकंद चालणारा प्रसंग, की ज्यासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. काहीसं तसंच देवदर्शनाचं झालंय. मूर्तीसमोर येताच ’पुढे चला’ ’आगे चलो’ म्हणत तिथे बसलेले पुजारी भक्तीभंग करतात, आणि भारतात जनतेला ढकलाढकली हा एक विशेषाधिकार आहेच. सहाजिकच, अशावेळी त्या ता-याचं किंवा तारकेचं जसं सही घेणा-या चाहत्याकडे लक्षही नसतं, तसंच देवाचंही होत असेल... 

2 comments: